רשימות והצעות לנכסים מעודכנים
במקומות שונים בארצינו ישראל
הנכסים בקיבצי וורד
שמתעדכנים בשוטף
 ואין מה לחשוש לפתוח את הקבצים
 


כל עיר=קישור לקובץ וורד לנכסים באותה העיר